3350

Kategoria: Aukcja 15
Cena: 40 zł

Wystawa Polska i Polacy w świecie, Warszawa 1934, Muzeum Wojska, walor nie użyty w obiegu pocztowym (może być zapisany), 1934, [wydawca: niezn.], stan dostateczny (plamy z tyłu)

Powrót